Methodes

Ik werk voornamelijk met de methode “denkstimulerende begeleiding”, die gebaseerd is op de principes van Mediërend Leren. Dit is gebaseerd op onder andere de theorieën van Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en de Gemedieerde Leerervaring van Prof. Dr. R. Feuerstein. Er wordt gewerkt met het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP). Zie voor meer informatie de sites van Stibco en Mediatienetwerk. A.d.v. een Sterkte/Zwakte analyse begeleiden.

Verder werk ik o.a. met:

 • Het sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma van Leefstijl. (door NJI erkende effectieve Jeugd-interventie)
 • Het psycho-educatieve programma voor mensen met autisme;
  Ik ben speciaal van Peter Vermeulen.
 • R.E.T.; Rationele Emotieve Therapie.
 • Early intervention Programma Kleine Stapjes
 • Beelddenken in de praktijk van Mw. Bezem en V.d. Coolwijk.
 • Mindmappen; gestructureerd en creatief leren denken.
 • Son-Rise methode voor autistische kinderen gebaseerd op de Option Methode.
 • Triple-P; positief pedagogisch programma. (door NJI erkende effectieve Jeugd-interventie)     Een integraal programma gericht op het bevorderen van de competenties en het zelfvertrouwen van ouders in de opvoeding van hun kinderen.
 • Denkstimulerende spellen.
 • De Leerkuil, growth mindset.
 • Dynamic assessment      https://www.stibco.nl/dynamic-assessment-leerpotentieel/

Het uitgangspunt in de begeleiding is dat ieder mens veranderbaar is. De begeleiding is maatwerk.